Regulamin V Grand Prix Pogranicza

V GRAND PRIX POGRANICZA
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA XC
NOWA RUDA – 16.06.2018
R e g u l a m i n

I. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda
Łukasz Różnicki – 693-473-244
Miasto Nowa Ruda
II. KLASA WYŚCIGU
Wyścig umieszczony jest w Kalendarzu Imprez Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu i ujęty jest punktacją klasyfikacji MTB Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu. W
kategoriach żak, młodzik, j. młodszy, junior (K+M) rozegrane zostaną MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA.
III. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: żak – 2006-2007, młodzik – 2004-2005, junior młodszy – 2002-2003, junior-2000-2001 (K+M) posiadający aktualną licencję i badania sportowo – lekarskie (wyścig na rundzie 3.000 metrów). Ponadto rozegrany zostanie maraton dla amatorów i kolarzy niezrzeszonych na dystansie 30 km. Rozegrane też będą na krótkim dystansie zawody dla dzieci w kategoriach do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat i 11-12 lat. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 13.06.2018 na adres: poczta@uks.nowaruda.pl, lub dokonać go na miejscu w dniu imprezy. Zgłoszenia w dniu zawodów, obowiązuje tabela opłat startowych w 2018 roku. Zawodnicy z licencją muszą posiadać ubezpieczenia OC i NNW. Dzieci i zawodnicy startujący w maratonie mogą wystartować po podpisaniu oświadczenia.
IV. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu czynne będzie w dniu 16.06.2018 od godziny 8.00-9.00 dla zawodników z licencją, dla zawodników startujących w maratonie do godz.11:30 przy linii START-META.
57-402 Nowa Ruda, Aleja Najświętszej Marii Panny 1.
V. TRENINGI
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji i zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych. Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione.
VI. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol.
VII. NAGRODY
We wszystkich kategoriach wiekowych, pierwszych 3 zawodników otrzyma nagrody rzeczowe lub pieniężne.
VIII. POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKol.
IX. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji odbędzie według programu minutowego, przy linii start-meta. Zawodnicy mają obowiązek stawić się do dekoracji w strojach sportowych.
X. KARY
Obowiązują Przepisy Sportowe Polskiego Związku Kolarskiego.
XI. PROGRAM MINUTOWY
Godz. 8.00 – 9:00 prezentacja licencji i badań lekarskich w biurze wyścigu
Godz. 9:10 odprawa techniczna dla zawodników z licencją
Godz. 9.30 start pierwszej kategorii z licencją.
Starty poszczególnych kategorii z licencją, zostaną podane na odprawie technicznej.
Godz.10:30-11:30 zapisy do maratonu
Godz. 12:15 odprawa techniczna dla maratonu
Godz. 12:30 start maratonu
Godz. 13:00 dekoracja zawodników licencjonowanych
Zgłoszenia do wyścigów dzieci bez licencji do 12 lat, do godz.14:00.
Godz. 14:30 start dzieci
Godz. 15:30 dekoracje kategorii dziecięcych i zawodników startujących w maratonie, uroczyste zakończenie imprezy
XII. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne ponosi organizator, opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol. Startowe dla maratonu wynosi 30 złotych.
XIII. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu.
XIV. WYKAZ SZPITALI
Szpital w Kłodzku – 57-300 Kłodzko ul Szpitalna 1A – tel. 74-865-1200 Szpital w Polanicy Zdroju – 57-320 Polanica Zdrój Jana Pawła II 2 –
tel. 74-862-1100
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, decyzje podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem. Za zgubiony numer startowy, pobierana będzie opłata w wysokości 10 zł.
Parkowanie w miejscach wskazanych przez Organizatora.

O r g a n i z a t o r
Zatwierdzam : DZKol Sławomir Marczewski / – /